RADYZ

Expressionist Painter

Radoslav Kocúr

„Základom je otvorené vedomie.“

Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše – jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a filozofie umenia.

Umenie môže znamenať aj používanie istých duchovných kvalít alebo manuálnej zručnosti pri realizácii určitého diela s cieľom urobiť svet umelo krajším a lepším.

Umenie je forma maximálneho bytia človeka. Spočíva v cieľavedomom pretváraní škaredého alebo esteticky neúčinného či menej účinného na krásu v koncentrovanej podobe.

RADYZ

Expressionist Painter

Radoslav Kocúr

„Základom je otvorené vedomie.“

Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše – jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a filozofie umenia.

Umenie môže znamenať aj používanie istých duchovných kvalít alebo manuálnej zručnosti pri realizácii určitého diela s cieľom urobiť svet umelo krajším a lepším.

Umenie je forma maximálneho bytia človeka. Spočíva v cieľavedomom pretváraní škaredého alebo esteticky neúčinného či menej účinného na krásu v koncentrovanej podobe.

Biografia

Narodil som sa v roku 1994 v meste Michalovce na Slovensku. Maľbe sa venujem od mala, no počas štúdia na strednej škole to vo mne prepuklo ešte viac. Začal som navštevovať súkromnú základnú umeleckú školu pod vedením Paed. Dr. Miroslava Capovčáka v Michalovciach, kde som sa aj pripravoval na prijimacie skúšky na vysokú školu. Neskôr som študoval na Fakulte Umení Technickej Univerzity v Košiciach v ateliéri súčasného obrazu pod vedením doc. Adama Szentpéteryho, akad. mal.

V súčasnosti pôsobím v Michalovciach ako maliar, grafik, ilustrátor a muralista.

Sociálne siete
0
Dostupné obrazy
0
Printy
0
Nové návrhy
0
Ukončené aukcie
0
Dostupné obrazy
0
Printy
0
Nové návrhy
0
Ukončené aukcie

Výstavy

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY / SOLO EXHIBITIONS

KRAJINA V GEOMETRII

GALÉRIA MODERNÉHO UMENIA BOD | FRAŇA KRÁĽA 59, MICHALOVCE | VERNISÁŽ: 30. JÚL 17:00 | VÝSTAVA: 1. – 28. AUGUST | 2021

ODKAZ GALÉRIE

INKCODE TATTOO  & GALLERY | JÁNA HOLLÉHO 180/60, MICHALOVCE | STÁLA VÝSTAVA | 2021

www.inkcode.sk

ARCHA | MAXIMA GORKÉHO 4, MICHALOVCE | STÁLA VÝSTAVA | 2022 OKTÓBER

AUKCIE / AUCTION

KRAJINA V GEOMETRII - Poľovačka na zajace

SLOVENSKÉ UMENIE – AUKCIA GALÉRIE GENIUS LOCI AUKČNÝ DOM GROMA KONIEC AUKCIE 09. DEC 18:00 2021 ODKAZ AUKCIE

KRAJINA V GEOMETRII - Podvečer

SLOVENSKÉ UMENIE – AUKCIA GALÉRIE GENIUS LOCI AUKČNÝ DOM GROMA KONIEC AUKCIE 09. DEC 18:00 2021 ODKAZ AUKCIE
PUBLIKÁCIE / PUBLICATIONS​

ROZHOVOR S HAPPY MELON GALLERY

HAPPY MELON GALLERY 27. JUN 2021 www.happymelon.sk

Ak máte záujem o obraz

NAPÍŠTE MI